Kan vi vennligst få strømmen vår tilbake?

Hvorfor er ikke all nødvendig infrastruktur i Norge kontrollert av staten? Og, hvorfor er ikke all profitt fra slik virksomhet kanalisert tilbake til staten slik at hele befolkningen kan nyte godt av det?

Nei - jeg er ikke kommunist, men ser med sjokk og vantro på at vi med åpne øyne kaster milliarder av kroner etter våre handelspartnere i EU uten å kreve balanserte motytelser.

Ta for eksempel strømmarkedet. Her er det et virvar av statlige, kommunale og private aktører i en sann røre. For noen uker siden kunne vi lese at strømmen på Østlandet ble dobbelt så dyr som strømmen på Vestlandet og Nord-Norge. Grunnen er visst at Østlandet er nærmere Europa og vi må derfor harmonisere prisene med dem. Det er et problem at vi skusler bort ett av våre svært få fortrinn overfor EU ved å gi dem kontroll over våre ressurser.

Nå leser vi at vi i Norge skal subsidiere Europa med billig ren kraft.

I høst fikk vi vite at magasinfyllingen var lavere enn vanlig og følgelig nesten doblet prisene seg over natten. Etter den tid har det vært daglige overskrifter om vedvarende mildvær og vi nesten drukner i uvær og regn. Norge baserer omtrent all sin kraftproduksjon på vannkraft. Er det ikke da underlig at ikke prisene følger det været vi har. Myndighetene har tross alt oppfordret oss til å bruke strøm til oppvarming i et halvt århundre. Noe vi lojalt har innrettet oss etter.

Etter den våte høsten og vinteren vi nå har hatt kan det knapt være noen som tror på tørke i magasinene. Og det er vel helle ingen som tror vi har brukt særlig mye kraft på oppvarming i dette mildværet. Det vi imidlertid kan tro på er et utsalg av kraft til utlandet som har drenert magasinene så mye at prisene til oss må dobles. Eller er det fordi EU øker sine priser slik at vi slukøret må følge etter? Uansett går det på bekostning av Norges befolkning.

Her i Norge bor det få mennesker og vi har mengder av rennende vann, vind og bølger rundt oss. Ikke la det være noen tvil. Det å produsere billig, ren og nok kraft i Norge for nordmenn er såre enkelt. Ja nesten banalt enkelt. Dersom aktørene i det norske kraftmarkedet ikke evner å levere Europas billigste og reneste kraft til alle nordmenn må vel staten ta grep, rydde opp i NVE og fortrinnsvis overta kontrollen over strømleverandørene.

Vi husker alle Enron skandalen i USA. Det kan se ut som om vi er på full fart mot en lignende skandale her i Europa. Et eksempel på dette er de grønne sertifikatene som selges fra Norge til EU. De skal garantere at Tyskere og andre EU borgere mottar ren fornybar vannkraft fra norske leverandører. Det går ikke an å feie dette faktum bort med at de selvfølgelig ikke mottar Norsk ren vannkraft, men at de med slike sertifikater bidrar positivt til miljøkampen. For noe vås. Det forbrukes ikke mindre skitten kraft av den grunn. EU borgerne tar dette dønn alvorlig og er oppriktige i sine kjøp av disse sertifikatene.  De mener selvfølgelig at en kjøpt ren kW/h er en mottatt ren kW/h. Salg av grønne sertifikater kan ikke tolkes på annen måte enn at det enten er en reell utførsel av ren Norsk kraft til EU eller så er det ren svindel. På vår side får vi deres kullkraft tilbake hvis vi da ikke har kjøpt disse grønne sertifikatene selv. Noen mener vi selger så mye som 80% av vår felles vannkraft ut av landet.

Historisk har nordmenn kunnet nyte godt av denne ressursen som vi i dag gir fra oss nesten gratis til EU. EU har tollbelagt fisk fra Norge men vi gir gjerne fra oss den billige rene kraften til EU. Vi må bli tøffere mot EU og ikke finne oss i at de årelater oss på den måten. Vi må forhandle med fast hånd slik at vi igjen oppnår en rettferdig og avveid handel med EU. For eksempel kan vi med billig Norsk overskuddskraft kreve motytelser som tollfrihet på sjømat og balansere avgiftsreglene for næringsmiddelindustrien som også er i skvis.

Konkurransen i kraftmarkedet er meningsløs så lenge den ikke favner nettleien også. Det er bare ikke slik at vi sløser med kraft eller at vi har glede av å bruke mye strøm. Nei, vi bruker bare den strømmen vi trenger hverken mer eller mindre. Med det fortrinnet vi har her på berget bør alle nordmenn få kjøpt ren strøm til den samme billige prisen. EU kan få kjøpe overskuddet men da med betingelser. Vi kan, i motsetning til EU, øke og senke strømproduksjonen på sekundet. Ja det er like enkelt som gassen på en bil. EUs kullkraftverk og atomkraftverk trenger dager om ikke uker på justeringer.

Folkens! Eksperimentet med å privatisere våre felles kraftressurser har spilt fallitt, NVE har spilt fallitt og vårt forhold til EUs marked har spilt fallitt. Vi bør absolutt selge overskuddskraft til EU på forretningsmessige betingelser. Vi bør absolutt sende regningen for kabelutbyggingen ned til EU. Vi har gode insentiver og styrke nok til å forhandle frem en mer balansert avtale med EU så hvorfor gjør vi det ikke?

Våkn opp!

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits