Hovmod står ikke for fall!


Det virker som makt og penger avler hovmod.

Politikere er en av gruppene som ganske gjennomgående bedriver hovmod. Det er synd nå når utfordringene vil komme skyllende over oss.

På stortinget dreier alt seg om makt. Når politikere står på TV og leverer den samme løgnen dag ut og dag inn mens blikket stirrer rett frem tomt og kaldt gir det grobunn for politikerforakt. Det kan virke som om den eneste kvalifikasjonen politikerne trenger er å kunne lyve på TV uten å rødme.

Vi er alle enige om at politikerforakt er en vederstyggelighet. Da bør kanskje politikerne gå inn i seg selv og finne ut hvorfor den er økende i befolkningen.

Uansett hva man måtte mene politisk er Arbeiderpartiet raskeste vei til reell makt. Dette har for eksempel Støre forstått. Etter Arbeiderpartiet kommer Høyre, Fremskrittspartiet osv. Derimot, hvis man ønsker uforholdsmessig mye makt søker man mot SV, MDG, Venstre, Rødt eller KRF.

Mistanken om at mye styres av noen toppolitikere som ønsker seg både nasjonal og internasjonal gunst når deres politiske karriere en gang tar slutt bør ikke få feste seg. Ei heller mistanken om at stortinget forfordeler sine egne bør feste seg. Det er vel for eksempel ikke gitt at alle i nobelkomiteen skal være pensjonerte politikere. Så da kan vel stortinget kanskje etter hvert vurdere å velge noen andre som er både kloke og rasjonelle. Det er mange kloke hoder i Norge og ikke alle sitter på stortinget.

Selv om hovmod ikke ser ut til å stå for fall i politikken ber jeg våre høyt aktede politikere innstendig om å skjerpe seg. Politikere må ta sitt ansvar på alvor. Det er svært viktige valg som skal tas og enorme omveltninger som venter i horisonten. Verden går raskere og raskere og det vi trenger nå er politikere som skyver bagatellene til side. De må holde seg godt fast, søke kunnskap og konsentrerer seg om en vanvittig fremtid for den kommer fort.

Våkn opp! Please ;-)

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits