Et Forsvar til besvær


 

Det virker som om vi har glemt 1930 årene og de politiske disposisjonene vi da gjorde. Der er merkelig at vi arrangerer Forsvaret omtrent på samme måte nå som da, nesten 100 år etter. Kuler og krutt, kikkerter og radarer. Det eneste som ser ut til å mangle er sperreballongene. Det blir mye famling og det virker som om vi ikke helt vet hva Forsvaret skal brukes til lenger.

Da jeg var i Forsvaret, på 1970 tallet, hadde vi rundt 200 000 soldater med NATO-planker og AG3. Siden den gang har Forsvaret blitt bygget ned og ligger i dag på rundt 15 000 ansatte. Til sammenligning har bare politiet i Sao Paulo 140 000 ansatte. Vi må kanskje spørre oss om vi ikke skal omorganisere skikkelig og gjøre hele greia til en avdeling inn under Justisdepartementet og gi forsvarssjefen en majorsgrad.

Nei vet du hva! For noe sprøyt! Vi MÅ ruste opp ikke ned.

Piloter i fly, sjåfører i kjøretøy og mannskap på fartøyer vil snart være en sagablott rett og slett fordi mennesker ikke vil tåle påkjenningene som må til i fremtiden. Innkjøp av nye F-35 jagerfly er følgelig et resultat av manglende fantasi og vidsyn selv om disse selvfølgelig også kan bygges om til droner. Droner i luft, sjø og på land vil være ubemannet og snart ta egne beslutninger eller bli styrt av personer med en joystick fra et tryggere sted.

Til å organisere, styre og ta frem dette trengs det store ressurser.

Vi skal ikke bekymre oss for alt våset pensjonerte generaler og pressen snakker om. De er fanget i fortiden. Derimot er det fire forhold vi må adressere og som vil bli den nye oppgaven til Forsvaret:

  1. Hacking og Cyberkrig- Med det mener jeg inntrenging i andres systemer uten at de har godkjent eller vet om det. Det farlige her er at virus, som for eksempel en avansert versjon av Stuxnet, kan overta og sabotere infrastruktur og kritiske systemer innenifra og lage kaos. Hacking brukes også til spionasje, simulering og overvåkning.
  2. Fake News - Dette har vi hatt i alle år. Alle driver med det. Det kalles å lyve. Det nye nå er at vi har laget intrikate systemer og prosesser for at nyhetene skal virke autentiske slik at pressen biter på og sprer løgnene. Dette driver alle med ikke bare de vi ikke liker.
  3. Manipulering av data - Dette gjelder alle typer data og er den største trusselen vi møter. Her vil vi bli lurt, manipulert og splittet på alle tenkelig måter. Dette har startet for noen år siden og vil forsterke seg voldsomt de neste fem årene. Det skapes falske data i et akselererende tempo og det blir stadig enklere (dette og dronefaren skriver jeg om i min nye bok som snart blir publisert).
  4. EMP - elektro magnetisk puls. Dette er et virkemiddel for å sette elektronikk ut av spill. Det farlige med EMP er at det ikke klassifiseres som et konvensjonelt våpen.  Forvirring, panikk og opptøyer som følge av at strømmen går, alle typer ventiler åpner seg og kontrollsentraler mister synet og muligheten til handling er bare noen effekter av EMP. Ingen vil kunne kommunisere med hverandre da datamaskiner og smarttelefoner vil slutte å virke.

Skrekkscenariet er en kombinasjon av alt dette. Vann og strøm forsvinner, banker vil bli slått ut slik at vi ikke får kjøpt noe, kjøretøyer vil stoppe slik at vi må ta beina fatt og vi vil ikke kunne snakke med eller kontakte hverandre. Dette vil føre til at samfunnet blir revet opp innenifra med panikk og kaos som resultat.

Forsvaret og politiet må omorganiseres og rustes kraftig opp for å møte disse problemene. Opplæring og kunnskap må styrkes. Vi vil trenge mange tusen ansatte i hvert av de fire trusselområdene jeg har listet opp. Som en bonus vil disse tiltakene også styrke kampen mot terror kraftig.

Kuler og krutt - tja kanskje litt, men det er ikke det vi vil trenge mest av for vårt vern i fremtiden.

våkn opp!  :-(

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits