hits

2017 var det viktigste året for menneskeheten

2017 gikk hen i historien som en aldri så liten fjert. Ingen merket at det egentlig var menneskehetens skjebneår siden kunstig intelligens nå tar av i uante retninger.

Vi er så opptatt av våre små sysler at den største trusselen vi mennesker møter sniker seg på oss under radaren. Vi er så glad i den teknologiske innovasjonen at vi ikke evner å tenke klart.

  • Menneskeslekten brukte verktøy for 2 millioner år siden.
  • Homo Sapiens (altså oss mennesker) kom for 200 000 år siden.
  • Den industrielle revolusjon har vart i 300 år.
  • På 1940-tallet kom den første datamaskinen.
  • I 2007 kunne vi konstatere at all datakraft i verden er forbi kompleksiteten i en menneskehjerne. Da kom også smarttelefonen som skulle akselerere verdens datakraft og bruk av Internett.
  • I år med Internett, WEBen med datamaskiner, terminaler og ikke minst alle smarttelefonene er WEBen mer kompleks enn mange menneskehjerner.

Vi er alle henrykt over den teknologiske utviklingen og alle mulighetene den gir oss. Den teknologiske utviklingen akselererer raskt og 2017 er året vi treffer ekspansjonsfasen i den teknologiske utviklingen av datakraft. Kort fortalt betyr det at den teknologiske utviklingen vil begynne å spinne ut av kontroll.

Om 25 år, altså rundt år 2040, vil vår samlede datakraft gå forbi kompleksiteten til alle menneskehjerner på kloden. 10 år etter det vil datakraften kanskje være en milliard ganger mer kompleks enn alle menneskehjerner på kloden. Vi snakker altså om noen ganske få år frem i tid.

WEBen, som vi har hatt i 25 år, virker døgnet rundt og kan ikke lenger slås av. Det skal ikke mye fantasi til å forstå at når vi nå øker kapasiteten på internett og dets terminaler millioner av ganger, til ekvivalenten av millioner av menneskehjerner, vil WEBen etter hvert kunne utføre intelligente handlinger.

Det første vi merker til i denne utviklingen, og som allerede har begynt, er vanlig hacking, datavirus, virusormer som Stuxnet og cyberkrigslignende handlinger.  Samtidig merker vi nå svakhetene og begrensningene til våre egne sanser. Hovedsakelig vil hørsel og syn bli berørt og de vil sende falsk informasjon til hjernen som igjen vil ta irrasjonelle eller feil beslutninger. Vi vil settes på prøve og vi vil ikke lenger kunne skille mellom fiksjon og virkelighet. Det vi ser, hører, føler og kanskje også erindrer vil kunne være fabrikkert og falskt. I vår hverdag vil det bli mer og mer vanskelig å forstå hva som er fakta og hva som er feil. Alt digitalt materiale vil heretter kunne fremstå som genuint og ekte selv om det ofte er manipulert og falskt.

Etter denne fasen vil den kunstige intelligensen i økende grad ta over. Vi vil delegere gjøremål, oppgaver og ansvar til maskinene i et forsøk på å opprettholde kontrollen og utviklingen. Kombinasjonen enorm datakapasitet, et internett som er millioner av ganger kraftigere enn i dag og som ikke kan slås av sammen med kunstig intelligens blir mildest talt en svært potent miks. Spesielt når denne type systemer er i stand til å forbedre seg selv.

Vi er i ferd med å utvikle digital superintelligens som vil omslutte alt vi har og alt vi gjør. Det vil være en realitet rundt 2060. Vi vil selvfølgelig være forutseende og hardkode datasystemene og WEBen med alle tenkelige sikkerhetstiltak, samvittighet, vår moral, våre holdninger og våre meninger. Problemet er bare at vi ikke har evne til å tenke langt nok. Systemene skal behandle mennesket med moderlig omsorg og respekt og skal være menneskets beste venn. Teknologiene skal ha menneskelig forståelse, empati og angst. Systemene vil være millioner, kanskje milliarder, av ganger mer effektive enn oss. Teknologiene vil konstruere roboter, droner og andre fantastiske maskiner for alle tenkelige formål. Teknologiene vil benytte alle teknikker og avansert nanoteknologi til å lage ethvert produkt og ethvert system. Våre «snille» teknologier hjelper oss i vår søken etter mer og vi vil bejubler utviklingen. Mens et menneske kan tenke i noen hundre meter per sekund kan en teknologi som dette tenke nær lysets hastighet. Det betyr at når vi har tenkt en tanke har teknologien tenkt flere millioner tanker.

Før 2100 vil vi ha en Pico teknologiutvikling til å lage nye systemer som igjen kan lage organiske strukturer og DNA materiale. Vi vil nå kunne konstruere ethvert molekyl og vokse disse til hva vi vil. Vi vil få tusenvis av utfordringer med teknologiene og endelig forstår vi at 2., 3. og 4. generasjons maskiner har fjernet alle menneskelige trekk fordi det ble for absurd.  Vi har mistet muligheten til å kontrollere systemene og teknologiene har utviklet hyperintuisjon. Vi skriver nå år 2150.

Vi forstår at alt vi har gjort for å tøyle WEBen og teknologiene har vært fånyttes og vi innleder krigen mot teknologiene. Dette blir en kort krig som vi taper uten at vi engang forstå hvordan det kunne skje. Vi blir sett på som et brysomt element på kloden og blir fort utslettet.

Året er 2217!

Moralen her er at vi kan fremdeles velge å styre mot to mulige scenarier:

  1. Vi kan stoppe denne utviklingen og holde teknologiutviklingen i et jerngrep. Det må i tilfelle skje før år 2025!
  2. Vi fortsetter som før. Da vil teknologiene innrette seg etter det og ta seg til rette i WEBen. Da kan kanskje ett av Fermis Paradoks scenarier kunne utspille seg som f eks:

Teknologiene vil klone seg selv og lage bedre utgaver av seg selv for å styrke sin egen eksistens. Det blir en omfattende kannibalisering og rivalisering. Tusenvis av teknologier vil gruppere seg og gå til krig mot WEBen og hverandre for å sikre seg makten og råvarene de trenger for ytterligere ekspansjon. Krigene blir så brutale og altomspennende at råvarer ganske raskt blir en mangelvare. Teknologiene utsletter seg selv i en slik takt at de ikke vil få tid til å lage intergalaktiske systemer som kan dra ut og utforske universet. Teknologiene klarer til slutt å ødelegge så mye at de ikke lenger har muligheten til å utvikle eller reprodusere seg selv. Det blir etter hvert stille og jorden går inn i en ny syklus med millioner av år der kontinentalplater brutalt støter mot hverandre. Vi får vulkaner, jordskjelv, meteorer, istider, hetebølger og nytt liv som spirer. Alle spor fra en svunnen tid blir vasket bort og millioner av år fra nå går livet videre i en annen retning og det hele gjentar seg.

LES BOKEN "REKYL, ILLUSJONER OG MAKT"

Våkn opp!

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar